Captor Therapeutics uczestniczy wydarzeniach naukowych w dziedzinie celowanej degradacji białek

   04.01.2019

   Captor Therapeutics bierze aktywny udział w konferencjach oraz spotkaniach z przedstawicielami przemysłu biofarmaceutycznego. Wymiana wiedzy i doświadczenia w dziedzinie celowanej degradacji białek (CDB) pozwala skuteczniej przezwyciężać wyzwania, jakie stawia przed nami ta innowacyjna technologia oraz przyspieszać osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie skutecznych i bezpiecznych leków.

   Wśród najważniejszych wydarzeń naukowych z naszym udziałem w 2018 roku znalazły się:

   Targeted Protein Degradation Summit 2018, Boston (stan Massachusetts), 23-25 października 2018.

   W trakcie forum, dr Michał Walczak, CSO, zaprezentował potencjalne kierunki rozwoju celowanej degradacji białek. Dr Walczak poprowadził także dyskusję na temat zasad racjonalnego projektowania małocząsteczkowych leków.

   70th Southeastern Regional Meeting of American Chemical Society, Augusta (stan Georgia), 1 listopada 2018.

   W trakcie konferencji prezentację przedstawiła dr Katarzyna Kaczanowska, kierownik działu chemii Captor Therapeutics. Dr Kaczanowska opowiedziała o szansach, jakie oferuje technologia CDB wobec niezaspokojonych potrzeb leczniczych.