Captor Therapeutics otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnego projektu

      30.08.2018

      Captor Therapeutics otrzymał dofinansowanie na realizację kolejnego projektu badawczo-rozwojowego, związanego z rozwojem nowych leków oraz poszukiwaniem kandydatów na leki.

      „Indukcja apoptozy przy użyciu małocząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego poprzez program POIR na lata 2014-2020 NCBR, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0956/17.