Współpraca z LifeSci Advisors

      30.08.2021

      Pragniemy poinformować, że Spółka Captor Therapeutics zawarła umowę z LifeSci Advisors LLC z siedzibą w Nowym Jorku (USA).

      Celem umowy jest zwiększenie ekspozycji Spółki na rynki zagraniczne oraz dalszy rozwój działalności marketingowej Spółki wobec inwestorów instytucjonalnych. Zawarcie umowy wpisuje się w politykę wizerunkową Spółki nakierowaną na pozyskanie do współpracy międzynarodowych partnerów oraz inwestorów.