Ekspert ds. relacji inwestorskich i compliance
   (nr ref. 2021.06.0004)

   Lokalizacja: Wrocław

   Zakres obowiązków:

   • Wypełnianie obowiązków informacyjnych spółki publicznej notowanej na rynku głównym GPW w za-kresie sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych
   • Przygotowywanie lub weryfikowanie dokumentów korporacyjnych, umów i regulacji wewnętrznych w zakresie zgodności z przepisami prawa handlowego, prawa cywilnego oraz regulacjami dotyczącymi obrotu instrumentami finansowymi
   • Bieżąca aktualizacja zawartości zakładki “relacje Inwestorskie” na firmowej stronie internetowej
   • Odpowiadanie na zapytania inwestorów. Raporty dla zarządu dotyczące zagadnień poruszanych przez znaczących inwestorów
   • Sporządzanie projektów okresowych sprawozdań zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej
   • Koordynacja kontaktów z GPW, KDPW, KNF i urzędami regulacyjnymi
   • Obsługa systemów ESPI lub EBI
   • Współpraca z kancelariami prawnymi obsługującymi firmę
   • Przygotowanie, wdrożenie w Spółce i monitoring w Spółce obowiązujących regulacji prawnych (np. RODO, ochrona sygnalistów, obieg informacji poufnych)
   • Przygotowanie i redagowanie informacji prasowych
   • Koordynacja i przygotowanie materiałów na spotkania z inwestorami

   Wymagania:

   • Wykształcenie wyższe z dziedziny prawa, plusem jest zaawansowana aplikacja radcowska/adwokacka lub tytuł zawodowy w jednym z tych dwóch zawodów
   • Minimum 5 lat doświadczenia na stanowisku prawnika w dziale prawnym spółki publicznej lub kancelarii prawnej w zakresie tematów związanych z zakresem obowiązków wymienionych powyżej
   • Plusem jest doświadczenie w zakresie relacji inwestorskich
   • Stałe uzupełnianie wiedzy
   • Bardzo dobra organizacja pracy
   • Efektywna praca pod presją czasu
   • Zdolność do analitycznego i logicznego myślenia, dbałość o szczegóły
   • Samodzielne rozwiązywanie problemów i zarządzanie priorytetami
   • Łatwość nawiązywania kontaktów oraz pracy zespołowej
   • Łatwość posługiwania się językiem polskim w mowie i w piśmie
   • Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie C1

   Oferujemy:

   • Zatrudnienie w rozwijającej się firmie w oparciu o umowę o pracę
   • Elastyczne godziny pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między godziną 7:00 a 10:00)
   • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i poszerzania kwalifikacji
   • Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego
   • Dofinansowanie do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenia na życie

   Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:

   Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

   Prosimy o załączenie do aplikacji CV zawierającego następującą klauzulę:
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

   Podanie

   Dane osobiste

   Dane kontaktowe

   Plik CV

   List motywacyjny