Koordynator ds. podwykonawstwa
   (nr ref. 2021.07.0001)

   Lokalizacja: Wrocław                                                                                            

   Zakres obowiązków:

   • Ścisła współpraca z kluczowymi członkami zespołu w zakresie usług badawczo-rozwojowych
   • Prowadzenie postępowań przetargowych związanych ze zleceniem usług badawczo-rozwojowych, w tym przygotowywanie zapytań ofertowych, publikacja ogłoszeń w bazie konkurencyjności, ocena ofert oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy
   • Przygotowywanie umów na realizację usług
   • Kontakt z podwykonawcami, w tym prowadzenie całego procesu od wyboru podwykonawcy do zawarcia umowy
   • Współpraca z obsługą prawną w zakresie przygotowania i negocjacji umów
   • Monitorowanie realizacji umów dot. podwykonawstwa, sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji naukowej i finansowej związanej z realizacją umów
   • Przygotowywanie dokumentacji związanej z podwykonawstwem na potrzeby kontroli i audytów projektów

   Wymagania:

   • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych (biotechnologia, biologia, chemia itp.)
   • Mile widziana wiedza/doświadczenie z zakresu ekonomii lub zarządzania
   • Doświadczenie w przygotowywaniu umów dotyczących usług badawczo-rozwojowych
   • Doświadczenie we  współpracy z podwykonawcami
   • Bardzo dobra organizacja pracy 
   • Dobra umiejętność pracy w zespole i umiejętności komunikacyjne
   • Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych
   • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych lub innych projektów dofinansowanych z funduszy europejskich
   • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym tworzenie dokumentacji projektowej

   Oferujemy:

   • Zatrudnienie w rozwijającej się polsko-szwajcarskiej firmie w oparciu o umowę o pracę
   • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i poszerzania kwalifikacji
   • Dofinansowanie do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenia na życie

   Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:

   Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

   Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Captor Therapeutics S.A. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

   Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: 
   „Zgadzam się na przetwarzanie przez Captor Therapeutics S.A.  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

   W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem 

   Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

   Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

   Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 5 lat.

   Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

   Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem .

    

    

    

   Podanie

   Dane osobiste

   Dane kontaktowe

   Plik CV

   List motywacyjny