Młodszy naukowiec – Biochemia i Biofizyka
   (nr ref. 2021.09.0003)

   Lokalizacja: Wrocław

   Praca obejmuje wykonywanie eksperymentów biofizycznych ukierunkowanych na badanie oddziaływań białek z małocząsteczkowymi związkami chemicznymi.

   Zakres obowiązków:

   • Wykonywanie wysokoprzepustowych testów przesiewowych opartych o metody biofizyczne i/lub biochemiczne
   • Samodzielne planowanie eksperymentów, optymalizacja i walidacja metod badawczych
   • Analiza wyników badań
   • Sporządzanie raportów z wyników badań oraz ich archiwizacja
   • Wykonywanie bieżących prac laboratoryjnych, przygotowywanie buforów, odczynników do analiz

   Wymagania:

   • Wykształcenie wyższe: biotechnologia, biofizyka, biochemia, biologia molekularna lub pokrewne
   • Minimum roczne doświadczenie na pokrewnym stanowisku pracy
   • Praktyczne doświadczenie w wykonywaniu ilościowych pomiarów metodami biofizycznych, biochemicznymi lub bioanalicznymi
   • Wiedza o otrzymywaniu i właściwościach białek rekombinowanych
   • Znajomość zagadnień z zakresu struktury, aktywności i stabilności białek
   • Doświadczenie w optymalizacji i walidacji pomiarów oddziaływania białko – ligand lub białko-białko
   • Umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze i publikacjach naukowych
   • Dobra znajomość języka angielskiego
   • Dobra znajomość pakietu MS Office
   • Zdolności analityczne, solidność oraz dokładność
   • Zaangażowanie i systematyczność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
   • Dobra organizacja pracy
   • Umiejętność pracy w zespole

   Mile widziane:

   • Znajomość metod biofizycznych (np. DSF/FTS lub SPR, BLI, MST, NMR, ITC, FL, FP, FRET, BRET)
   • Znajomość metod badania aktywności enzymatycznej
   • Umiejętność obsługi urządzeń wykorzystywanych w wysokoprzepustowych badaniach przesiewowych
   • Znajomość oprogramowania do dopasowywania danych (np. GraphPad Prism)
   • Zainteresowanie szeroko pojętym „drug discovery”

   Oferujemy:

   • Zatrudnienie w rozwijającej się polsko-szwajcarskiej firmie w oparciu o umowę o pracę
   • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i poszerzania kwalifikacji
   • Dofinansowanie do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenia na życie

   Prosimy o załączenie do aplikacji CV zawierającego następującą klauzulę: 
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

   Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

   Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Captor Therapeutics S.A. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

   Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Captor Therapeutics S.A.  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem 

   Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

   Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

   Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 5 lat.

   Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem .

   Podanie

   Dane osobiste

   Dane kontaktowe

   Plik CV

   List motywacyjny