strona służy komunikacji Spółki z Akcjonariuszami

   Dla Akcjonariuszy

   Strona służy komunikacji Spółki z Akcjonariuszami poprzez publikację wszystkich ogłoszeń wymaganych przez prawo lub statut Spółki.

   Do komunikacji Akcjonariuszy ze Spółką zapraszamy za pośrednictwem poczty elektronicznej: captortherapeutics.com.

    

   DANE REJESTROWE SPÓŁKI:

   PRAWNA NAZWA:

   CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

    

   ADRES SIEDZIBY:

   54-427 WROCŁAW UL. DUŃSKA 11

   TELEFON:

   +48 537 869 089

   STRONA INTERNETOWA:

   www.CaptorTherapeutics.com

   POCZTA ELEKTRONICZNA:

   REGON:

   363381765

   NIP:

   8943071259

   KRS:

   0000756383

   Spółka Captor Therapeutics została zawiązana w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 19 listopada 2015 roku we Wrocławiu, na czas nieoznaczony. 

   Rejestracja w KRS nastąpiła w dniu 30 grudnia 2015 r.  W dniu 7 listopada 2018 r. nastąpiło przekształcenie Captor Therapeutics w spółkę akcyjną.

    

   NAJNOWSZE KOMUNIKATY:

   15.05.2020

   Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu „Captor Therapeutics S.A.” przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej