Pierwsza konferencja o celowanej degradacji białek 2018

      19.10.2018

      Dr Michał Walczak, CSO, został zaproszony do wygłoszenia prezentacji na forum pierwszej konferencji dotyczącej celowanej degradacji białek „Targeted Protein Degradation Summit 2018”. Dr Walczak będzie mówił na temat kierunków rozwoju celowanej degradacji białek, takich jak wykorzystanie rozszerzonej puli enzymów związanych z procesem ubikwitynacji. W spotkaniu będą uczestniczyć liderzy technologii ze świata nauki i biznesu, a także profesor Craig Crews, twórca technologii PROTACTM. TPD 2018 jest okazją do podsumowania nowych trendów w tym dynamicznym obszarze, a w szczególności racjonalnego projektowania cząsteczek bifunkcjonalnych i ich rozwoju w kierunku bezpiecznych i efektywnych terapeutyków.