Spółka przedstawiła raport finansowy za pierwsze półrocze 2021 roku

   01.10.2021

    

   Captor Therapeutics inwestuje w rozwój portfolio innowacyjnych leków w technologii celowanej degradacji białek (TPD)

    

   Giełdowa Spółka biotechnologiczna Captor Therapeutics przedstawiła raport finansowy za pierwsze półrocze 2021 roku. Spółka inwestuje w rozwój swojej innowacyjnej linii leków, rozbudowuje międzynarodowy zespół naukowy oraz znacząco zwiększa możliwości w zakresie odkrywania leków ukierunkowanych na TPD w swoich laboratoriach we Wrocławiu.     

    

   W minionym półroczu Spółka zgodnie z przyjętymi założeniami w szczególności kontynuowała prace R&D nad rozwojem 5 podstawowych projektów badawczych, ponosząc z tego tytułu blisko 14 mln zł kosztów. W głównej mierze były to koszty związane z pracami badawczymi i bezpośrednimi kosztami projektów.

   - Kontynuujemy budowę przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w naszą innowacyjną platformę OptigradeTM TPD, równolegle rozwijając pipeline leków o wysokim potencjale w obszarze ciężkich chorób onkologicznych i autoimmunologicznych. Wierzymy, że leki oparte na TPD stanowią rzadką okazję do transformacji rynku biofarmaceutycznego, co znajduje odzwierciedlenie w szybkim rozwoju tego wyspecjalizowanego sektora. W 2020 roku firmy sektora biofarmaceutycznego ustanowiły historyczny rekord wartości partnerstw i joint ventures, wynoszący prawie 200 miliardów dolarów - mówi dr Tom Shepherd, CEO Captor Therapeutics.

   W ostatnich miesiącach cały zespół naukowy Spółki (ponad 70 specjalistów) koncentrował swoje wysiłki nad rozwojem projektów będących w pipeline Spółki, w tym m.in. na dalszym rozwoju jednego ze swoich flagowych projektów – kandydata na lek CT-03 mającego znaleźć zastosowanie w leczeniu nowotworów hematologicznych, płuc i piersi. Pod koniec września br. Captor poinformował o osiągnięciu znaczących postępów w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach tego projektu. Uzyskane przez Spółkę wyniki potwierdziły, że związki małocząsteczkowe w białaczkowych modelach zwierzęcych skutecznie degradują molekularny cel projektu, czyli białko MCL-1 (ang. Induced Myeloid Leukaemia Cell Differentiation Protein).

   - Nasz portfel złożony jest z pięciu głównych projektów badawczych, znajdujących się na różnych etapach rozwoju. Planujemy rozpoczęcie fazy badań klinicznych w 2023 roku dla dwóch najbardziej zaawansowanych kandydatów na leki. Co do zasady leki oparte o technologię TPD mogą hamować aktywność celów molekularnych, które obecnie znajdują się poza zasięgiem leków klasycznych (tzw. undruggable targets). Co więcej celowana degradacja białek pozwala na wyłączenie wszystkich chorobotwórczych funkcji białek oraz działać tkankowo-specyficznie, co z kolei umożliwia zmniejszenie ilości skutków ubocznych - tłumaczy dr Michał Walczak, członek zarządu i Chief Scientific Officer Captor Therapeutics.

   Warto podkreślić, że firmy rozwijające technologię TPD nie konkurują ze sobą bezpośrednio – rozwój i sukces każdej z nich pozytywnie wpływa także na innych graczy w branży, przyśpieszając rozwój kolejnych kandydatów na lek. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pozostali liderzy TPD, ujawnili programy w podobnych obszarach terapetycznych co Captor, jednak ukierunkowane na inne cele molekularne -  dodaje dr Walczak.

   W okresie sprawozdawczym Captor Therapeutics realizował projekt we współpracy z japońską spółką Sosei Heptares. To działanie wpisuje się w przyjęty przez Spółkę model biznesowy, w którym partnerstwa z innymi podmiotami biofarmaceutycznymi stanowią kluczowy element, który pozwala przyśpieszyć rozwój spółki oraz zmitygować ryzyka operacyjne.

   Istotnym obszarem działań podejmowanych przez zespół Captor Therapeutics w pierwszym półroczu 2021 roku był rozwój laboratorium badawczo-rozwojowego we Wrocławiu. Spółka dokonała szeregu inwestycji, z których najistotniejszym był zakup sprzętu do nowo powstającego laboratorium proteomicznego za kwotę ponad 4 mln złotych.

    

   O Captor Therapeutics

   Captor Therapeutics jest firmą biofarmaceutyczną, której działalność poświęcona jest wykorzystaniu technologii celowanej degradacji białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) do odkrywania i rozwijania przełomowych kandydatów na leki w obszarach, w których potrzeby pacjentów pozostają niezaspokojone. Technologia celowanej degradacji białek jest rewolucyjnym podejściem rozwoju leków w oparciu o nowe cele molekularne, uznawane dotychczas za nieosiągalne, przełamującą tym samym ograniczenia klasycznych technologii. Jednocześnie, celowana degradacja białek umożliwia udoskonalenie istniejących metod leczenia, które nie przynoszą optymalnej korzyści medycznej. Obecnie, Captor Therapeutics rozwija leki w obszarze chorób nowotworowych i chorób autoimmunologicznych.

    

   Więcej informacji pod adresem:  www.captortherapeutics.com

   LinkedIn: @CaptorTherapeutics

   Twitter: @CaptorTherapeu1

    

   W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

    

   Media oraz Relacje Inwestorskie w Polsce

   Point of View Business Communications Consultancy

   Bartosz Sawulski

   b.sawulski@pov.pl

   + 48 694 400 787

    

   Międzynarodowe Relacje Inwestorskie

   LifeSci Advisors

   Guillaume van Renterghem

   +41 (0)76 735 01 31

   gvanrenterghem@lifesciadvisors.com