Technik laboratorium
   (nr ref. 2021.08.0002)

   Lokalizacja: Wrocław                                                                                            

   Zakres obowiązków:

   • Prowadzenie ewidencji i uzupełnianie zapasów odczynników oraz laboratoryjnych materiałów zużywalnych
   • Utrzymywanie czystości w laboratorium, w tym czyszczenie laminarów, inkubatorów, łaźni wodnych
   • Przygotowywanie odczynników i zapewnienie ich właściwego przechowywania, m.in. buforów, roztworów antybiotyków, suplementów i innych substancji
   • Dbałość o powierzony sprzęt i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny
   • Kalibrowanie i nadzorowanie sprzętów kontrolno-pomiarowych
   • Mile widziana znajomość metod stosowanych w biologii molekularnej / biochemii / biotechnologii
   • Obsługa autoklawu i inkubatorów

   Wymagania:

   • Wykształcenie minimum średnie: o kierunku biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, analityka medyczna, chemia lub pokrewne
   • Mile widziane doświadczenie na pokrewnym stanowisku pracy
   • Podstawowa znajomość zasad technik pracy sterylnej
   • Podstawowa znajomość obsługi urządzeń laboratoryjnych.
   • Znajomość podstawowych zasad BHP pracy laboratoryjnej
   • Mile widziana znajomość języka angielskiego
   • Dobra organizacja pracy
   • Dokładność, terminowość
   • Umiejętność pracy w zespole

   Oferujemy:

   • Zatrudnienie w rozwijającej się polsko-szwajcarskiej firmie w oparciu o umowę o pracę
   • Możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu
   • Możliwość poszerzania kwalifikacji
   • Dofinansowanie do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenia na życie

   Prosimy o załączenie do aplikacji CV zawierającego następującą klauzulę: 
   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych i przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”.

   Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

   Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Captor Therapeutics S.A. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Captor Therapeutics S.A.  danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem .

   Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

   Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

   Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 5 lat. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

   Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem 
   lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem .

    

    

   Podanie

   Dane osobiste

   Dane kontaktowe

   Plik CV

   List motywacyjny