I półrocze 2022 w Captor Therapeutics pod znakiem istotnych postępów w pracach badawczo-rozwojowych i przygotowań do rozpoczęcia badań klinicznych

   05.09.2022

   Wrocław, Polska, 2 września 2022 r. - Captor Therapeutics S.A. (GPW:CTX), firma biofarmaceutyczna zajmująca się rozwojem leków opartych o celowaną degradację białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) w terapii nowotworów i chorób autoimmunologicznych opublikowała raport za I półrocze 2022 roku. Był to okres, w którym Spółka dokonała znaczących postępów w pracach badawczo-rozwojowych i utrzymała stabilną sytuację finansową, która pozwala na prowadzenie wszystkich projektów zgodnie z założonym harmonogramem oraz intensyfikację prac przygotowawczych do rozpoczęcia badań klinicznych we flagowym projekcie CT-01.

   W raportowanym okresie w Captor Therapeutics odnotowano osiągnięcie znaczących kamieni milowych we flagowych projektach spółki, CT-01 oraz CT-03. W projekcie CT-01 uzyskano dodatkowe wyniki badań in vivo, które potwierdzają wysoką aktywność przeciwnowotworową kandydata na lek  w mysim modelu ludzkiego raka wątroby, przy podaniu doustnym. Ponadto,  w sierpniu br.  poinformowano, o nominacji kleju molekularnego CPT-6281 jako kandydata na lek oraz o  rozpoczęciu badań wchodzących w skład pakietu tzw. CTA/IND-enabling studies, co znacząco przybliża Spółkę do planowanego na przyszły rok rozpoczęcia badań klinicznych.

   W lutym br. Spółka ogłosiła także kolejne postępy w projekcie CT-03, który poświęcony jest rozwojowi leków ukierunkowanych na terapię kilku rodzajów nowotworów poprzez degradację białka MCL-1. Wyniki badania proof-of-concept wykonanego przez niezależnego podwykonawcę potwierdziło, że związek wiodący projektu CT- 03 powoduje skuteczną degradację białka MCL-1 we wszczepionych zwierzętom komórkach ludzkiego nowotworu oraz indukuje w nich apoptozę, co prowadzi do regresji (zmniejszenia) guzów.

   Z satysfakcją informujemy o kolejnych postępach w rozwoju naszego potfolio projektów, bo są one najlepszych dowodem ciężkiej i skutecznej pracy zespołu specjalistów pracujących w Captor Therapeutics. Osiągając poszczególne kamienie milowe potwierdzamy skuteczność założeń leżących u podstaw naszej technologii i przybliżamy się do rozpoczęcia  badań klinicznych we flagowych projektach Spółki – komentuje dr Michał Walczak, Członek Zarządu i Dyrektor Naukowy Captor Therapeutics.

   Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Captor Therapeutics cieszą się dużym zainteresowaniem przemysłu farmaceutycznego i inwestorów, którzy z uwagą śledzą rozwój projektów prowadzonych w ramach technologii TPD. W minionym półroczu przedstawiciele Spółki uczestniczyli w szeregu branżowych konferencji, prezentując unikalne projekty i technologie rozwijane przez Captor, m.in. w ramach takich wydarzeń jak LSX World Congress, Annual Targeted Protein Degradation Europe Summit czy Wedbush Pacgrow Healthcare Conference.

   Cały czas obserwujemy pozytywne sygnały płynące z obszaru technologii TPD, która może zrewolucjonizować przemysł farmaceutyczny i przyczynić się do powstania leków skutecznych w schorzeniach,  dla których obecnie nie ma skutecznych terapii. Captor Therapeutics, jako jeden z liderów rynku TPD, jest  obiektem zainteresowania ze strony znaczących firm farmaceutycznych  oraz inwestorów. To ważny sygnał, który daje nam możliwość różnych ścieżek rozwoju i komercjalizacji naszej technologiipodkreśla dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics.

   Przychody spółki, na poziomie 2 227 tys. PLN (wzrost z poziomu 1 454 tys. PLN w pierwszym półroczu poprzedniego roku) pochodzą ze współpracy z podmiotem branżowym – Sosei Heptares – która została nawiązana w 2020 roku. Dla Spółki oraz całego rynku biofarmaceutycznego jest to dowód na kompetencje w nawiązywani umów partneringowych .

   Utrzymujemy stabilną sytuację finansową i mamy zapewnione finansowanie na kolejne etapy rozwoju flagowych  projektów, w tym na wejście w fazę kliniczną,  już w przyszłym roku. Te elementy są niezwykle istotne w okresie, gdy rynki finansowe na świecie, w tym rynek biotechnologiczny, znajdują się pod presją negatywnych czynników makroekonomicznych, takich jak inflacja i związany z nią wzrost kosztów, czy zmniejszenie dynamiki inwestycji – mówi Radosław Krawczyk, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Captor Therapeutics.

    

   O firmie Captor Therapeutics

   Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, która koncentruje się na wykorzystaniu technologii ukierunkowanej degradacji białek (TPD) do odkrywania i opracowywania przełomowych leków w chorobach o wysokim stopniu niezaspokojenia potrzeb medycznych. TPD to rewolucyjne podejście do opracowywania nowych leków, które mogą być ukierunkowane na nowe cele molekularne, uznane za "nieuleczalne" przy zastosowaniu klasycznych metod opracowywania leków, a także zapewniać dodatkowe możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie zapewniają optymalnych korzyści medycznych. Captor opracowuje obecnie terapeutyki dla niedoleczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych.

   Więcej informacji na temat Captor Therapeutics można znaleźć na stronie:  http://www.captortherapeutics.com

   LinkedIn: @CaptorTherapeutics

   Twitter: @CaptorTherapeu1

   W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:               

   Polish Media and Investor relations:

   Point of View

   Bartosz Sawulski

   +48 694 400 787

   International Investor Relations:

   LifeSci Advisors

   Guillaume van Renterghem

   +41 (0)76 735 01 31