Relacje inwestorskie

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

   Data publikacji: 2021-06-02
   Numer: RB ESPI 14/2021

   Raport bieżący nr 14/2021


   Data sporządzenia: 2 czerwca 2021 r.


   Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy


   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r., na godzinę 14:00 i odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej 125. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:

   1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (załącznik nr 1),

   2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (załącznik nr 2).