Relacje inwestorskie

   Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2021 r.

   Data publikacji: 2021-06-29
   Numer: RB ESPI 20/2021

   Raport bieżący nr 20/2021

   Data sporządzenia: 29 czerwca 2021 r.

   Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2021 r.

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29 czerwca 2021 r. („ZWZ”). Wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie zostały powzięte.

   ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

   Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.


   Załączniki: