Relacje inwestorskie

   Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

   Data publikacji: 2021-07-02
   Numer: RB ESPI 22/2021

   Raport bieżący nr 22/2021

   Data sporządzenia: 2 lipca 2021 r.

   Temat: Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki

   Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że otrzymał od Filipa Jelenia zawiadomienie o zmniejszeniu jego udziału do 3,40% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

   Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


   Załączniki: