Relacje inwestorskie

   Spółka kupiła specjalistyczny sprzęt laboratoryjny

   Data publikacji: 2021-09-29
   Numer: RB ESPI 28/2021

   Raport bieżący nr 28/2021

   Data sporządzenia: 29 września 2021 r.

   Temat: Spółka kupiła specjalistyczny sprzęt laboratoryjny

   Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, że 29 września 2021 r. Spółka zawarła umowę, na podstawie której Spółka kupiła specjalistyczny sprzęt laboratoryjny (w tym spektrometr mas Orbitrap Exploris 480) przeznaczony do realizacji projektów Spółki za cenę ok. 4.170.000,00 złotych netto.

   Umowa została zawarta z polskim przedstawicielem handlowym renomowanych producentów aparatury naukowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego. Dostawa obejmować będzie system LC-MS/MS dedykowany do analiz globalnych zmian proteomu  wraz z odpowiednim oprogramowaniem do analiz bioinformatycznych. Umowa obejmuje także specjalistyczne szkolenia personelu obsługującego aparaturę.

   Zakupiony sprzęt stanowi kompletną platformę służącą do jakościowej i ilościowej analizy białek i będzie użytkowany w nowopowstającym laboratorium proteomicznym. Stworzenie takiej jednostki jest odpowiedzią na rosnące potrzeby Spółki w dziedzinie rozwoju i badań nad nowymi terapeutykami, ze szczególnym uwzględnieniem fazy przedklinicznej. Posiadanie takiego sprzętu istotnie przyspieszy wykonywanie analiz, jak również poszerzy zakres badanych warunków eksperymentalnych.  Analizy zmian proteomicznych stają się jednym z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych do profilowania kandydatów na leki działających na zasadzie celowanej degradacji białek. Pomiary zmian protemu wykonywane będą w ramach większości kluczowych projektów badawczych realizowanych przez Spółkę.

   Spółka zakwalifikowała umowę jako istotną z uwagi na wartość świadczenia Spółki (cenę).