Relacje inwestorskie

   Rezygnacja członka Zarządu Spółki z pełnionej funkcji

   Data publikacji: 2021-06-21
   Numer: RB ESPI 18/2021

   Raport bieżący nr 18/2021

    

   Data sporządzenia: 21 czerwca 2021 r.

   Temat: Rezygnacja członka Zarządu Spółki z pełnionej funkcji

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 21 czerwca 2021 r. została mu doręczona rezygnacja pani Aleksandry Skibińskiej z funkcji Członka Zarządu Spółki oraz Dyrektora Finansowego Spółki.

   Rezygnacja zgodnie z jej treścią wywarła skutek z chwilą jej złożenia.

   Pani Aleksandra Skibińska nie wskazała przyczyn rezygnacji.