Relacje inwestorskie

   Zawiadomienie o zwiększeniu staniu posiadania akcji Spółki

   Data publikacji: 2021-10-15
   Numer: RB ESPI 30/2021

   Numer 30/2021/ESPI

   Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):

   Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

   Tytuł:

   Zawiadomienie o zwiększeniu staniu posiadania akcji Spółki

   Treść:

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2021 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od zarządzanych przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. funduszy, w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), o łącznym zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


   W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.


   Załączniki: