Relacje inwestorskie

   Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

   Data publikacji: 2021-12-13
   Numer: RB ESPI 32/2021

   Raport bieżący nr 32/2021

   Data sporządzenia: 10 grudnia 2021 r.

   Temat: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, że 10 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji 30.738 akcji zwykłych na okaziciela serii K, w granicach kapitału docelowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości.

   Emisja akcji jest związana z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje treść podjętej uchwały.


   Załączniki: