Relacje inwestorskie

   Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

   Data publikacji: 2021-12-14
   Numer: RB ESPI 33/2021

   Raport bieżący nr 33/2021

   Data sporządzenia: 14 grudnia 2021 r.

   Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że 14 grudnia 2021 r. została mu doręczona rezygnacja pana Marka Skibińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.

   Rezygnacja zgodnie z jej treścią wywarła skutek natychmiastowy.

   Pan Marek Skibiński nie wskazał przyczyn rezygnacji.