Relacje inwestorskie

   Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

   Data publikacji: 2022-01-05
   Numer: RB ESPI 1/2022

   Raport bieżący nr 1/2022

   Data sporządzenia: 3 stycznia 2022 r.

   Temat: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że otrzymał od Thomas’a Shepherd’a, członka Zarządu – Prezesa Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

   Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


   Załączniki: