Relacje inwestorskie

   Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01

   Data publikacji: 2022-01-11
   Numer: RB ESPI 3/2022

   Raport bieżący nr 3/2022

   Data sporządzenia: 11 stycznia 2022 r.

   Temat: Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01

   Podstawa prawna: Art. 17(1) MAR – informacja poufna

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje o postępie w pracach badawczych w projekcie CT-01, który poświęcony jest rozwojowi terapii raka wątrobowokomórkowego w oparciu o technologię celowanej degradacji białek.

   Spółka uzyskała wyniki przedklinicznych badań proof-of-concept, które potwierdzają wysoką aktywność przeciwnowotworową dwóch związków wiodących rozwijanych w ramach projektu CT-01 w mysim modelu ludzkiego raka wątroby (tzw. ksenograft). Otrzymane wyniki potwierdzają, że doustne podanie tych związków CT-01 powoduje regresję guzów w modelu Hep 3B2.1-7 raka wątrobowokomórkowego w myszach, które zostały poddane badaniu.

   Wyniki przeprowadzonych przez Spółkę ww. badań stanowią znaczący kamień milowy i potwierdzają zasadność prowadzenia dalszych prac w ramach projektu CT-01, zmierzających do wprowadzenia jednego z tych związków do fazy IND-enabling studies. Jednocześnie, wyniki te dowodzą zdolności Spółki do odkrywania degraderów typu klej molekularny z wykorzystaniem platformy technologicznej OptigradeTM.

   Spółka będzie informować o dalszych postępach w projekcie CT-01 zgodnie z wymogami prawnymi.