Relacje inwestorskie

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

   Data publikacji: 2022-01-25
   Numer: RB ESPI 4/2022

   Raport bieżący nr 4/2022

   Data sporządzenia: 25 stycznia 2022 r.

   Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 2 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zwołała na 21 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 14:00 we Wrocławiu, przy ul. Klecińskiej 125, w budynku Beta.

   Pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd przekazuje w załączeniu. Ponadto w załączeniu Zarząd przekazuje również projekty uchwał.

   Rada Nadzorcza Spółki zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z § 25 ust. 6 statutu Spółki, zgodnie z którym Rada Nadzorcza Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki.


   Załączniki: