Relacje inwestorskie

   Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21 lutego 2022 r.

   Data publikacji: 2022-02-21
   Numer: RB ESPI 7/2022

   Raport bieżący nr 7/2022

   Data sporządzenia: 21 luty 2022 r.

   Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21 lutego 2022 r.

   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 21 lutego 2022 r. („NWZ”). Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

   Jednocześnie Spółka informuje, iż z uwagi na zatwierdzenie przez NWZ kooptacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Radę Nadzorczą – Roberta Florczykowskiego, NWZ odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 6 porządku obrad NWZ (przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki).


   Załączniki: