Relacje inwestorskie

   Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 21 luty 2022 r. co najmniej 5% głosów

   Data publikacji: 2022-02-21
   Numer: RB ESPI 8/2022

   Raport bieżący nr 8/2022

   Data sporządzenia: 21 lutego 2022 r.

   Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 21 luty 2022 r. co najmniej 5% głosów

   Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ”), które odbyło się 21 lutego 2022r.:

   1. Michał Walczak posiadał 915.378 akcji Spółki, z których przysługiwało 1.456.395 głosów na NWZ, co stanowiło 42,35% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 27,61% ogólnej liczby głosów;
   2. Paweł Holstinghausen Holsten posiadał 589.966 akcji Spółki, z których przysługiwało 950.041 głosów na NWZ, co stanowiło 27,63% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 18,01% ogólnej liczby głosów;
   3. Sylvain Cottens posiadał 340.897 akcji Spółki, z których przysługiwało 526.730 głosów na NWZ, co stanowiło 15,32% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 9,98% ogólnej liczby głosów;
   4. Fundusze Zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (tj. Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2025, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2030, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2035, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2040, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2050, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2045, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2055, Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny Nasze Jutro 2060, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny) łącznie posiadały 328.160 akcji Spółki, z których przysługiwało 328.160 głosów na NWZ, co stanowiło 9,54% udziału w głosach na NWZ oraz stanowi 6,22% ogólnej liczby głosów.