Relacje inwestorskie

   Ujawnienie celu molekularnego w projekcie CT-01

   Data publikacji: 2022-04-11
   Numer: RB ESPI 11/2022

   Raport bieżący: nr 11/2022

   Data sporządzenia: 11 kwietnia 2022 r.

   Temat: Ujawnienie celu molekularnego w projekcie CT-01

   Podstawa prawna: Art. 17(1) MAR – informacja poufna

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr ESPI 3/2022, informuje o ujawnieniu profilu degradacji związków CT-01. Jak informawaliśmy w raporcie bieżącym nr  ESPI 3/2022, związki CT-01 indukują regresję (zanik) guzów w mysim modelu Hep 3B2.1-7 raka wątrobowokomórkowego.

   Ze względu na uzyskane dotychczas wyniki, rosnące przekonanie o wysokiej naukowej i konkurencyjnej wartości projektu, a także wypracowaniu strategii w obszarze ochrony własności intelektualnej, Spółka zdecydowała się ujawnić cele moklekularne projektu CT-01. Związki CT-01 posiadają unikalny profil degradacji: indukują degradację białek GSPT1 i SALL4 oraz innego nieujawnionego neosubstratu o kluczowej roli w powstawaniu nowotworów.

   GSPT1 (ang. Eukaryotic peptide chain release factor GTP-binding subunit ERF3A) jest białkiem zaangażowanym w terminację translacji (procesu, w którym rybosomy syntetyzują białka po transkrypcji DNA do RNA). Ze względu na wykazany związek pomiędzy degradacją GSPT1 i aktywnością przeciwnowotworową, rozwijane są selektywne degradery GSPT1, takie jak związek CC-90009 znajduący się obecnie w badaniach klinicznych. SALL4 (Sal-like protein 4) jest czynnikiem transkrypcyjnym ekspresjonowanym w rozwoju płodowym wątroby, a jego ekspresja jest wyciszona u osób dorosłych. U pacjentów cierpiących na raka wątrobowokomórkowego często występuje reekspresja białka SALL4, która koreluje z gorszymi prognozami. Dodatkowy cel degradowany przez związki CT-01 pozostaje nieujawniony ze względu na aspekty związane z ochroną własności intelektualnej. Cel ten także jest zaangażowany w rozwój  nowotworów, a jego celowana eliminacja stanowi silną wartość dodaną w leczeniu kliku nowotworów, takich jak nowotwór wątroby i płuc. Unilkalny łączny profil degradacji buduje nasze przekonanie co do silnej wartości konkurencyjnej tego programu.

   Spółka będzie informowała o kolejnych postępach w projekcie CT-01 zgodnie z wymogami prawnymi.