Relacje inwestorskie

   Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01

   Data publikacji: 2022-04-19
   Numer: RB ESPI 12/2022

   Raport bieżący: nr 12/2022

   Data sporządzenia: 19 kwietnia 2022 r.

   Temat: Informacja o postępie w badaniach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01

   Podstawa prawna: Art. 17(1) MAR – informacja poufna

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 oraz nr 11/2022, w których Spółka informowała o postępach badawczo-rozwojowych związanych z projektem CT-01 („Projekt”) oraz o celu molekularnym Projektu, który poświęcony jest rozwojowi terapii raka wątrobowokomórkowego w oparciu o technologię celowanej degradacji białek, informuje o dalszym istotnym postępie w pracach badawczo-rozwojowych w Projekcie.

   Spółka uzyskała wyniki dodatkowych badań in-vivo, które potwierdzają wysoką aktywność przeciwnowotworową dwóch związków wiodących rozwijanych w ramach Projektu w mysim modelu ludzkiego raka wątroby (tzw. ksenograft). Otrzymane wyniki potwierdzają, że doustne podanie związków projektu CT-01 powoduje całkowity zanik (regresję) guza raka wątrobokomórkowego w mysim modelu Hep3B2.1-7

   Celem badania było ustalenie minimalnej efektywnej dawki dwóch kandydatów na lek. Wysoki poziom aktywności związków zaobserwowano we wszystkich podanych stężeniach dla związku A, gdzie minimalne stężenie wynosiło 10 mg/kg masy ciała oraz w stężeniach w zakresie 100, 50 i 25 mg/kg dla związku B. Wszystkie dawki wykazały całkowitą regresję guzów, a niski poziom dawek minimalizuje ryzyko wystąpienia efektów niepożądanych.

   Wyniki przeprowadzonych przez Spółkę ww. badań stanowią znaczący kamień milowy i potwierdzają zasadność prowadzenia dalszych prac w ramach Projektu, zmierzających do wprowadzenia jednego z tych związków do fazy IND-enabling studies. Jednocześnie, wyniki te dowodzą zdolności Spółki do odkrywania degraderów typu klej molekularny z wykorzystaniem platformy technologicznej OptigradeTM.

   Spółka będzie informowała o kolejnych postępach w projekcie CT-01 zgodnie z wymogami prawnymi.