Relacje inwestorskie

   Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

   Data publikacji: 2022-04-27
   Numer: RB ESPI 13/2022

   Raport bieżący nr 13/2022

   Data sporządzenia: 27 kwietnia 2022 r.

   Temat: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

   Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, że 27 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji 9.420 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, w granicach kapitału docelowego Spółki, z wyłączeniem, w całości, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

   Emisja akcji jest związana z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników oraz członków organów Spółki opartego na akcjach Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje treść podjętej uchwały.


   Załączniki: