Relacje inwestorskie

   Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

   Data publikacji: 2022-05-05
   Numer: RB ESPI 15/2022

   Raport bieżący nr 15/2022

   Data sporządzenia: 5 maja 2022 r.

   Temat: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

   Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

   Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że otrzymał od Florenta Grosa, członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki (zawarciu umowy objęcia akcji),  o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Zawarcie umowy objęcia akcji nastąpiło w ramach programu motywacyjnego.

   Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


   Załączniki: