Koordynator ds. Podwykonawstwa
   (nr ref. 2022.07.0001)

   Zakres obowiązków:

   • Ścisła współpraca z kluczowymi członkami zespołu w zakresie usług badawczo-rozwojowych
   • Prowadzenie postępowań przetargowych związanych ze zleceniem usług badawczo -rozwojowych, w tym przygotowywanie zapytań ofertowych, publikacja ogłoszeń w bazie konkurencyjności, ocena ofert oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy
   • Przygotowywanie umów na realizację usług
   • Współpraca z obsługą prawną w zakresie przygotowania i negocjacji umów
   • Kontakt z podwykonawcami, w tym prowadzenie całego procesu od wyboru podwykonawcy do zawarcia umowy
   • Monitorowanie realizacji umów dot. podwykonawstwa, sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji naukowej związanej z realizacją umów oraz dokumentacji finansowej, w tym weryfikacja kosztów podwykonawstwa, opis faktur, przygotowywanie protokołów odbioru
   • Przygotowywanie dokumentacji związanej z podwykonawstwem na potrzeby kontroli i audytów projektów
   • Przygotowywanie innych postępowań przetargowych na potrzeby realizacji projektów badawczo-rozwojowych
   • Pozostałe zadania zlecone przez przełożonego.

   Wymagania:

   • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk przyrodniczych (biotechnologia, biologia, chemia itp.)
   • Mile widziana wiedza/doświadczenie z zakresu ekonomii lub zarządzania
   • Doświadczenie w przygotowywaniu umów dotyczących usług badawczo-rozwojowych
   • Doświadczenie we współpracy z podwykonawcami
   • Bardzo dobra organizacja pracy 
   • Dobra umiejętność pracy w zespole i umiejętności komunikacyjne
   • Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych
   • Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych lub innych projektów dofinansowanych z funduszy europejskich
   • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym tworzenie dokumentacji projektowej

   Oferujemy:

   • Zatrudnienie w rozwijającej się polsko-szwajcarskiej firmie w oparciu o umowę o pracę
   • Możliwość stałego rozwoju zawodowego i poszerzania kwalifikacji
   • Dofinansowanie do karty Multisport,
   • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej oraz
   • Dofinansowanie do ubezpieczenia na życie
   • Program motywacyjny w postaci akcji firmy
   • Przyjazną atmosferę

    

   Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

   Podanie

   Dane osobiste

   Dane kontaktowe

   Plik CV

   List motywacyjny