Relacje Inwestorskie Captor Therapeutics ®

Zarząd

Thomas Shepherd
Thomas Shepherd Prezes Zarządu
  Bio
Thomas Shepherd
Thomas Shepherd Prezes Zarządu
Data powołania:
Data upływu kadencji::

Tom Shepherd posiada ponad 25 lat doświadczenia w spółkach farmaceutycznych oraz biotechnologicznych oraz znaczne osiągnięcia jako CEO i wiceprezes w USA, Europie i Australii. Z dniem 20 stycznia 2021 r. został powołany do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Wcześniej pełnił funkcję Dyrektora do spraw rozwoju biznesu (ang. Chief Business Officer). Jest odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz relacji biznesowych Grupy. Posiada doktorat z Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow (Wielka Brytania) i ukończył Program Doskonalenia dla Osób Zarządzających (Continuing Executive Programme) w London Business School w Londynie. Prowadził oraz zamknął 12 transakcji licencyjnych, z czego jedna z nich (Rebetrol/Intron A) w szczytowym momencie osiągnęła sprzedaż na poziomie 2 mld USD rocznie. Dodatkowo, podczas swojej kariery zawodowej, był odpowiedzialny w szczególności za przejęcie 3 spółek, za przeprowadzenie 6 prywatnych rund inwestycyjnych oraz uczestniczył w trzech pierwszych publicznych ofertach akcji (IPO) (w Polsce, Australii oraz w UK).

Funkcje pełnione przez członka zarządu w innych spółkach:

Consulting SAS (Saint Priest, Francja) - Prezydent i jedyny właściciel

Thomas Shepherd
Michał Walczak Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy
  Bio
Michał Walczak
Michał Walczak Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy
Data powołania:
Data upływu kadencji:

Michał Walczak pełni w Spółce rolę dyrektora naukowego (ang. Chief Scientific Officer, CSO), odpowiedzialnego za realizację badań naukowych i strategii. Z wykształcenia jest biofizykiem i biologiem strukturalnym z doktoratem uzyskanym na Szwajcarskiej Politechnice Federalnej w Zurychu (ETH Zurich) Jest również absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, a pracę magisterską realizował na University of Virginia w Charlottesville. Staż podoktorski odbył w Instytucie Badań Biomedycznych im. Friedricha Mieschera w Bazylei (FMI Basel), który jest częścią Novartis Institutes for Biomedical Research. Funkcje pełnione przez członka zarządu w innych spółkach: Nie dotyczy

Radosław Krawczyk
Radosław Krawczyk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
  Bio
Michał Walczak
Radosław Krawczyk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Data powołania:
Data upływu kadencji:

Radosław Krawczyk posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową i kredytową oraz transakcjami M&A. Od 2013 nieprzerwanie związany ze spółkami notowanymi na GPW w Warszawie, gdzie w ramach swoich obowiązków odpowiadał za relacje inwestorskie oraz kontakty z analitykami i inwestorami. Do 2017 roku był związany zawodowo z Grupą PKP Cargo, pełniąc funkcję Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu w spółkach zależnych Grupy w Polsce i w Niemczech. W latach 2017-2020 związany był z grupą OT Logistics, w tym pełnił rolę Prezesa Zarządu OT Logistics S.A. oraz był odpowiedzialny za sprawy finansowe całej grupy i proces restrukturyzacji grupy. Pan Radosław Krawczyk posiada również wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, jak również studia MBA (Executive Master of Business Administration). Funkcje pełnione przez członka zarządu w innych spółkach: Nie dotyczy