Link do transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r., które wznowi swoje obrady po przerwie w dniu 14 lipca 2022 r.

      30.06.2022

      Akcjonariusze i osoby zainteresowane mogą śledzić przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Captor Therapeutics S.A., które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. i  wznowiło swoje obrady po przerwie w dniu 14 lipca 2022 r., poprzez transmisję w czasie rzeczywistym dostępną pod podanym poniżej linkiem –

      http://ucstream.pl/captortherapeutics