ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/08/23/IR - prowadzone w trybie rozeznania rynku

   17.04.2023

   Zapraszamy do składania ofert na Zakup odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektów. Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

   Termin składania ofert upływa 25.04.2023 r. o godz. 10.00.

   Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie, rozwój i badanie kliniczne małocząsteczkowego związku indukującego  degradację białka kluczowego w patogenezie chorób autoimmunologicznych, w tym RZS” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

   Zamawiający naniósł zmiany w Zapytaniu Ofertowym, prosimy o korzystanie z Zapytania ofertowego po zmianach z dnia 25.04.2023.

   Zamawiający naniósł zmiany w formularzu oferty w pakiecie nr IX. Prosimy o korzystanie z formularza po zmianach z dnia 20.04.2023.

   Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 27.04.2023 r. do godz.10.00.

    

   Kontakt w sprawie Zapytań Ofertowych: pmo@captortherapeutics.com

   Zapytanie ofertowe (pdf)
   Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 25.04.2023 (pdf)
   Formularz oferty (xls)
   Formularz oferty (po zmianie) (xls)
   Informacje o wyniku