ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/11/23/IR - prowadzone w trybie rozeznania rynku

   28.04.2023

   Zapraszamy do składania ofert na Zakup środków ochrony osobistej na potrzeby realizacji projektów. Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

   Termin składania ofert upływa 10.05.2023 r. o godz. 10.00.

   Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie, rozwój i badanie kliniczne małocząsteczkowego związku indukującego  degradację białka kluczowego w patogenezie chorób autoimmunologicznych, w tym RZS” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

   Zapytanie ofertowe (pdf)
   Formularz oferty (xls)
   Informacje o wyniku (pdf)