ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/13/23/IR - prowadzone w trybie rozeznania rynku

   16.05.2023

   Zapraszamy do składania ofert na Zakup odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektów. Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

   Termin składania ofert upływa 24.05.2023 r. o godz. 10.00.

   Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie, rozwój i badanie kliniczne małocząsteczkowego związku indukującego  degradację białka kluczowego w patogenezie chorób autoimmunologicznych, w tym RZS” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych.

    

   Kontakt w sprawie Zapytań Ofertowych: pmo@captortherapeutics.com

    

   Zamawiający naniósł zmiany w formularzu oferty. Prosimy o korzystanie z formularza po zmianach z dnia 22.05.2023.

   Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został wydłużony do dnia 29.05.2023 r. do godz.11.00.

    

   Zapytanie ofertowe
   Formularz oferty
   Zapytanie ofertowe o zmianie z dnia 22.05.2023
   Formularz oferty o zmianie z dnia 22.05.2023