ZAPYTANIE OFERTOWE nr ABM/14/23/IR - prowadzone w trybie rozeznania rynku

   26.05.2023

   Zapraszamy do składania ofert na Zakup odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektów. Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych poniżej dokumentach.

   Termin składania ofert upływa 06.06.2023 r. o godz. 11.00.

   Zapytanie ofertowe realizowane w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opracowanie, rozwój i badanie kliniczne małocząsteczkowego związku indukującego  degradację białka kluczowego w patogenezie chorób autoimmunologicznych, w tym RZS” oraz innych projektów prowadzonych przez Zamawiającego. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych

    

   Zapytanie ofertowe
   Formularz oferty